Platforma o vysílání pracovníků

Jakou odměnu musí do Rakouska vyslaní zaměstnanci dostávat?

Po dobu vyslání do Rakouska musí být vyplácena odměna nejméně v takové výši, kterou v Rakousku stanovuje zákon, nařízení nebo kolektivní smlouva.
Pro výši odměny podle rakouské kolektivní smlouvy je rozhodující konkrétní, skutečná práce vyslaného zaměstnance / vyslané zaměstnankyně:
Jaká kolektivní smlouva by se vztahovala na zahraničního zaměstnavatele / zahraniční zaměstnavatelku, pokud by práce byla předmětem činnosti podniku se sídlem v Rakousku?
Zařazení podle kolektivní smlouvy se určuje podle kritérií v kolektivní smlouvě, oboru činnosti (např. odborné nebo pomocné činnosti), kvalifikace a služební doby, resp. doby trvání činnosti.

Do odměny patří zejména

  • základní mzda,
  • zvláštní platby,
  • příplatky za práci přesčas,
  • příplatky a přirážky,
  • prémie,
  • používání služebního vozu k soukromým účelům,
  • honoráře,
  • denní diety stanovené v kolektivní smlouvě, pokud jejich účelem není úhrada nákladů, nýbrž vyrovnání znevýhodnění, která vznikají v důsledku vzdálenosti od obvyklého prostředí,
  • odškodnění za čas strávený na cestě, které je stanoveno v kolektivní smlouvě a které se zaměstnancům/zaměstnankyním vyplácí za předpokladu, že jim každodenní dojíždění trvá déle než jednu hodinu.

Kromě toho existuje nárok na náhradu výdajů

Zvláštní platby jako například příspěvek na dovolenou nebo vánoční odměna musí být vyslanému zaměstnanci / vyslané zaměstnankyni poskytnuty za dobu vyslání alikvótně s běžnou odměnou – zpravidla již s příslušnou měsíční mzdou, i když kolektivní smlouva předpokládá výplatu celé částky až později. Pokud je zaměstnanec/zaměstnankyně vysílán/vysílána do Rakouska po dnech, musí mu/jí být zvláštní platby vyplaceny také jen za tyto dny.

Nárok zaměstnance a kontrola správními úřady v Rakousku zahrnuje hrubou mzdu, jak je stanovena zákonem, nařízením nebo kolektivní smlouvou. Aby nedocházelo k trestnému odměňování (tj. pod minimální úrovní), musí být poskytována hrubá mzda.

Bližší informace jsou pod