Entsendeplattform

Vinárske podniky - Viedeň / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Viedeň


Začiatok platnosti
01. 01. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd KZ o 8,0–8,20 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 10,58 € do 10,95 € na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 11,97 € do 13,19 € na hodinu


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 1 067,00 €
v druhom ročníku: 1 359,00 €
v treťom ročníku: 1 640,00 €


Prídavky/Príplatky
Prídavky pri striekaní, sírení a sypaní priemyselného hnojiva, príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
pred ukončením 1. služobného roka 14 dní
po ukončení 1. služobného roka 1 mesiac
po ukončení 5. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 3 mesiace


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru, ktoré neboli uplatnené, zaniknú po uplynutí polroka po skončení kalendárneho roka, v ktorom vznikli.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Vernostná prémia