Entsendeplattform

Tapetništvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače za 4,0 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 11,07 €
 • Kvalificirana delovna mesta: od 11,09 € do 12,52 €
 • Visokokvalificirane zaposlitve: od 13,81 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 695,00 €
v 2. letu vajeništva: 880,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.050,00 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
 • Delojemalci
  : od 1 tedna oziroma na koncu delovnega tedna do 4 tednov
 • Delodajalci
  : od 1 tedna oziroma na koncu delovnega tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca v veljavnem delovnem razmerju predloženi v pisni ali ustni obliki
v roku 4 mesecev
, po zaključku delovnega razmerja pa morajo biti zahtevki glede plače predloženi v roku
3 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati!
Neuspešno predloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati, če v 6 mesecih od prvega uveljavljanja ni začet sodni postopek.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
 • Izredno plačilo božičnice in regresa