Entsendeplattform

Tapetovací priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,95 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 10,42 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 10,44 € do 11,79 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 13,01 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 647,801 €
v 2. ročníku: 825,23 €
v 3. ročníku: 979,47 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa vždy na konci pracovného týždňa až do 6 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa vždy na konci pracovného týždňa až do 6 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi v platnom pracovnom pomere musia byť ústne alebo písomne uplatnené do 4 mesiacov, zmluvné mzdové nároky po ukončení pracovného pomeru do 3 mesiacov, pretože inak vaše pohľadávky zaniknú! Neúspešne uplatnené pohľadávky prepadajú, ak neboli súdne vyžiadané do 6 mesiacov od prvého uplatnenia.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
  • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu

Weiterempfehlen