Entsendeplattform

Tapetovací priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd o 4,0 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 11,07 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 11,09 € do 12,52 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 13,81 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 695,00 €
v 2. ročníku: 880,00 €
v 3. ročníku: 1.050,00 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec
  : od 1 týždňa vždy na konci pracovného týždňa až do 4 týždňov
 • Zamestnávateľ
  : od 1 týždňa vždy na konci pracovného týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi v platnom pracovnom pomere musia byť ústne alebo písomne uplatnené
do 4 mesiacov
, zmluvné mzdové nároky po ukončení pracovného pomeru
do 3 mesiacov
, pretože inak vaše pohľadávky
zaniknú!
Neúspešne uplatnené pohľadávky prepadajú, ak neboli súdne vyžiadané do 6 mesiacov od prvého uplatnenia.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
 • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu