Entsendeplattform

Industrija slaščic / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2023


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 8,15 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za Ø 9,4 %
  • Ugodnejša določba za ohranitev preplačila


Minimalna plača
  • Preprosta dela od (LK5): € 2.014,72
  • Kvalificirana dela od (LK3): € 2.140,33
  • Visokokvalificirana dela od (LK2a): € 2.396,57


Nadomestila za vajence
Tabela I Tabela II
v 1. letu vajeništva € 1 000,00 € 1.150,00
v 2. letu vajeništva € 1.100,00 € 1.265,00
v 3. letu vajeništva € 1.515,00 € 1.745,00
v 4. letu vajeništva € 1.690,00 € 1.945,00


Dodatki
Od 20.00 do 22.00 je dogovorjen 30-odstotni dodatek za nočno izmeno, v zvezi s tem glejte okvirno kolektivno pogodbo živilske industrije in industrije pijač.


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatki za nadurno delo
: 50 %, dodatki za nočno delo med 30 % in 50 % ter za sobotno delo v izmeni 50 %.


Odpovedni roki
Velja 20. člen okvirne kolektivne pogodbe živilske industrije in industrije pijač. Roki za delodajalce od 6 do 21 tednov, odvisno od trajanja zaposlitve.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v 5 mesecih! Pri pravočasni predložitvi velja zakonsko 3-letno zastaranje.


Druge prednosti na področju socialne politike
Polno plačilo stroškov internata za vajence. Dodatne kolektivne pogodbe o izumih, povezanih z delom, in predlogih za izboljšanje ter ureditvijo glede nujnih cepljenj, ki jih mora prevzeti podjetje.