Entsendeplattform

Kamnoseštvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače za 4,0 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 10,99 €
 • Kvalificirana dela: od 13,63 € do 15,65 €
 • Visokokvalificirana dela: do 15,97 €


Nadomestilo za vajence
Kamnoseki Kamnosek v pomožnih delih v gradbeništvu
v 1. letu vajeništva: 6,00 € 4,90 €
v 2. letu vajeništva: 7,70 € 7,20 €
v 3. letu vajeništva: 11,15 € 10,75 €
v 4. letu vajeništva: 12,90 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
 • Delojemalci
  : od 1 tedna do 4 tednov
 • Delodajalci
  : od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi
v roku 3 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati!
V primeru pravočasnega uveljavljanja velja triletni zastaralni rok.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
 • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
 • Izredno plačilo božičnice in regresa
 • Opomba: uporablja se lahko tudi avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)