Entsendeplattform

Kamenársky priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd o 4,0 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 10,99 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 13,63 € do 15,65 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: do 15,97 €


Odmeny učňov
Kamenári Pomocní kamenári
v 1. ročníku: 6,00 € 4,90 €
v 2. ročníku: 7,70 € 7,20 €
v 3. ročníku: 11,15 € 10,75 €
v 4 ročníku: 12,90 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec
  : od 1 týždňa až do 4 týždňov
 • Zamestnávateľ
  : od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!
Pri včasnom podaní zostáva zaručená trojročná premlčacia doba.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
 • Preplatenie diét pri vonkajších prácach
 • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Pozor: Môže sa uplatniť aj Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)