Entsendeplattform

Kamenársky priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,95 %
  • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 10,35 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 12,84 € do 14,74 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: do 15,04 €


Odmeny učňov
Kamenári Pomocní kamenári
v 1. ročníku: 5,61 € 4,53 €
v 2. ročníku: 7,23 € 6,74 €
v 3. ročníku: 10,43 € 10,08 €
v 4 ročníku: 12,10 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: kedykoľvek až do 3 týždňov
  • Zamestnávateľ: kedykoľvek až do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri včasnom podaní zostáva zaručená trojročná premlčacia doba.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
  • Preplatenie diét pri vonkajších prácach
  • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Pozor: Môže sa uplatniť aj Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)

Weiterempfehlen