Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2023


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd o 9,80 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 12,07 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 14,97 € do 17,18 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: do 17,54 €


Odmeny učňov
Kamenári Pomocní kamenári
v 1. ročníku: 6,60 € 5,40 €
v 2. ročníku: 8,50 € 8,00 €
v 3. ročníku: 12,30 € 11,80 €
v 4 ročníku: 14,20 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec
  : od 1 týždňa až do 4 týždňov
 • Zamestnávateľ
  : od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!
Pri včasnom podaní zostáva zaručená trojročná premlčacia doba.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
 • Preplatenie diét pri vonkajších prácach
 • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Pozor: Môže sa uplatniť aj Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)