Entsendeplattform

Działalność kamieniarska / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac minimalnych o 4,0 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od 10,99 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 13,63 € do 15,65 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: do 15,97 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Kamieniarze Kamieniarz w budowlanej działalności pomocniczej
w 1. roku nauki: 6,00 € 4,90 €
w 2. roku nauki: 7,70 € 7,20 €
w 3. roku nauki: 11,15 € 10,75 €
w 4. roku nauki: 12,90 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • przez pracownika
  : od 1 tygodnia do 4 tygodni
 • przez pracodawcę
  : od 1 tygodnia do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
W przypadku wysunięcia roszczeń w terminie obowiązuje trzyletni okres przedawnienia.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
np.:
 • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
 • Wypłaty dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego
 • Uwaga: Zastosowanie może mieć również ustawa BUAG