Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac minimalnych o 9,80 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od 12,07 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 14,97 € do 17,18 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: do 17,54 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Kamieniarze Kamieniarz w budowlanej działalności pomocniczej
w 1. roku nauki: 6,60 € 5,40 €
w 2. roku nauki: 8,50 € 8,00 €
w 3. roku nauki: 12,30 € 11,80 €
w 4. roku nauki: 14,20 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • przez pracownika
  : od 1 tygodnia do 4 tygodni
 • przez pracodawcę
  : od 1 tygodnia do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
W przypadku wysunięcia roszczeń w terminie obowiązuje trzyletni okres przedawnienia.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
np.:
 • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
 • Wypłaty dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego
 • Uwaga: Zastosowanie może mieć również ustawa BUAG