Entsendeplattform

Aenderung Historie

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2023


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení minimálních mezd o 9,80 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 12,07 €
 • Kvalifikované činnosti: od 14,97 € do 17,18 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: do 17,54 €


Odměna učňů
Kameníci Pracovníci s kamenem mezi pomocnými pracovníky ve stavebnictví
v 1. roce učení: 6,60 € 5,40 €
ve 2. roce učení: 8,50 € 8,00 €
ve 3. roce učení: 12,30 € 11,80 €
ve 4. roce učení: 14,20 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas:
zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • Zaměstnanec
  : od 1 týdne do 4 týdnů
 • Zaměstnavatel
  : od 1 týdne do 4 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny
do tří měsíců
, protože jinak
zanikají
! Při včasném uplatnění zůstává tříletá promlčecí lhůta.


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
 • Platba cestovních náhrad při práci v zahraničí
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
 • Upozornění: může se uplatnit i zákon o dovolené a odstupném (BUAG)