Entsendeplattform

Kamnoseška in keramična industrija / Kurzübersicht

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivnih pogodbah za 4,1%
  • Dejanske plače: povišanje za 4,0%


Minimalna plača
  • Preprosta dela: 10,32 € do 13,43 €
  • Kvalificirana dela: od 10,32 € do 15,07 €
  • Visokokvalificirana dela: od 10,38 € do 15,97 €


Nadomestilo za vajence
Industrija betona in montažnih delov/industrija cementa/industrija opek in montažnih delov
v 1. letu vajeništva: 5,69 €
v 2. letu vajeništva: 8,54 €
v 3. letu vajeništva: 11,38 €
v 4. letu vajeništva: 12,81 €
Industrija apnenca, sadra, krede, peska, proda, kremena in transportni beton, glinokop surove gline, izdelki iz kaolina/Zgornja Avstrija Industrija trde kamnine/industrija trde kamnine v regiji Waldviertel
v 1. letu vajeništva: 5,80 €
v 2. letu vajeništva: 8,69 €
v 3. letu vajeništva: 11,38 €
v 4. letu vajeništva: 12,81 €
Salzburška industrija za marmor
v 1. letu vajeništva: 5,96 €
v 2. letu vajeništva: 8,95 €
v 3. letu vajeništva: 11,93 €
v 4. letu vajeništva: 13,42 €
Industrija ognjevarnih izdelkov in elektrokeramike (Gradiščansko, Spodnja Avstrija)
v 1. letu vajeništva: 5,53 €
v 2. letu vajeništva: 8,30 €
v 3. letu vajeništva: 11,06 €
Industrija elektroporcelana (Štajerska)
v 1. letu vajeništva: 5,52 €
v 2. letu vajeništva: 8,28 €
v 3. letu vajeništva: 11,04 €
Industrija elektroporcelana (Tirolska)
v 1. letu vajeništva: 5,19 €
v 2. letu vajeništva: 7,79 €
v 3. letu vajeništva: 10,38 €
Industrija okrasne keramike
v 1. letu vajeništva: 4,13 €
v 2. letu vajeništva: 6,19 €
v 3. letu vajeništva: 8,26 €


Dodatki
npr. dodatek za nočne ure


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od dnevno ob zaključku dela do 8 tednov
  • Delodajalci: od dnevno ob zaključku dela do 8 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v pisni ali ustni obliki
v roku 12 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati!
V primeru pravočasnega uveljavljanja velja triletni zastaralni rok.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izredna plačila: božičnica in regres.
  • Varstvo pred odpovedjo v skladu s 15. členom avstrijskega zakona o materinskem varstvu (MSchG) velja za zvezno določeno trajanje zahtevkov za dodatek za nego otroka.