Entsendeplattform

Kamenársky a keramický priemysel / Kurzübersicht

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych platov kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 4,1 %
  • Skutočná výška platov: Zvýšenie o 4,0 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 10,32 € do 13,43 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 10,32 € do 15,07 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 10,38 € do 15,97 €


Odmeny učňov
Betónový priemysel a výroba prefabrikátov/výroba cementu/výroba tehál a prefabrikátov
v 1. ročníku: 5,69 €
v 2. ročníku: 8,54 €
v 3. ročníku: 11,38 €
v 4. ročníku 12,81 €
Vápenársky, sadrový, kriedový, štrkový, pieskový, kýzový priemysel, výroba kremenného piesku, odvetvie prepravy betónu, surové hlinoviská, kaolínové doly/Horné Rakúsko fajansový priemysel/fajansový priemysel vo Waldviertel
v 1. ročníku: 5,80 €
v 2. ročníku: 8,69 €
v 3. ročníku: 11,59 €
v 4. ročníku 13,04 €
Salzburský mramorový priemysel
v 1. ročníku: 5,96 €
v 2. ročníku: 8,95 €
v 3. ročníku: 11,93 €
v 4. ročníku 13,42 €
Výroba žiaruvzdorných materiálov a elektrokeramický priemysel (Burgenland, Dolné Rakúsko)
v 1. ročníku: 5,53 €
v 2. ročníku: 8,30 €
v 3. ročníku: 11,06 €
Elektroporcelánový priemysel (Štajersko)
v 1. ročníku: 5,52 €
v 2. ročníku: 8,28 €
v 3. ročníku: 11,04 €
Elektroporcelánový priemysel (Tirolsko)
v 1. ročníku: 5,19 €
v 2. ročníku: 7,79 €
v 3. ročníku: 10,38 €
Dekoračný keramický priemysel
v 1. ročníku: 4,13 €
v 2. ročníku: 6,19 €
v 3. ročníku: 8,26 €


Príplatky
napr. príplatky za nočnú prácu


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od denného ukončenia práce po 8 týždňov
  • Zamestnávateľ: od denného ukončenia práce po 8 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť ústne alebo písomne uplatnené
do 12 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!
Pri včasnom podaní zostáva zaručená trojročná premlčacia doba.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Špeciálne príplatky: Vianočný a dovolenkový bonus.
  • Ochrana pred prepúšťaním § 15 Zákona o ochrane matky sa predlžuje na trvanie nároku na rodičovský príspevok stanoveného zákonom spolkovej krajiny.