Entsendeplattform

Kamenický a keramický průmysl / Kurzübersicht

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd a sazeb odměn učňů podle kolektivní smlouvy o 4,1 %
  • Stávající mzdy: Zvýšení o 4,0 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 10,32 € do 13,43 €
  • Kvalifikované činnosti: od 10,32 € do 15,07 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 10,38 € do 15,97 €


Odměna učňů
Betonářský průmysl a výroba prefabrikátů / cementářský průmysl / výroba cihel a prefabrikátů
1. rok učení: 5,69 €
2. rok učení: 8,54 €
3. rok učení: 11,38 €
ve 4. roce učení: 12,81 €
Vápno, sádra, křída, štěrk, písek, drobný štěrk, křemen a přeprava betonu, těžba hlíny, kaolin / Horní Rakousko Kamenářský průmysl / kamenářský průmysl v oblasti Waldviertler
1. rok učení: 5,80 €
2. rok učení: 8,69 €
3. rok učení: 11,59 €
ve 4. roce učení: 13,04 €
Těžba mramoru v Salcbursku
1. rok učení: 5,96 €
2. rok učení: 8,95 €
3. rok učení: 11,93 €
ve 4. roce učení: 13,42 €
Výroba nehořlavých a elektrických keramických výrobků (Burgenland, Dolní Rakousko)
1. rok učení: 5,53 €
2. rok učení: 8,30 €
3. rok učení: 11,06 €
Výroba porcelánu pro elektroinstalace (Štýrsko)
1. rok učení: 5,52 €
2. rok učení: 8,28 €
3. rok učení: 11,04 €
Výroba porcelánu pro elektroinstalace (Tyrolsko)
1. rok učení: 5,19 €
2. rok učení: 7,79 €
3. rok učení: 10,38 €
Výroba dekorační keramiky
1. rok učení: 4,13 €
2. rok učení: 6,19 €
3. rok učení: 8,26 €


Příplatky
např. příplatek za práci v noci


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodiny
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: denně až do ukončení práce do 8 týdnů
  • Zaměstnavatel: denně až do ukončení práce do 8 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny ústně nebo písemně
do dvanácti měsíců
, protože jinak
zanikají
! Při včasném uplatnění zůstává tříletá promlčecí lhůta.


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Zvláštní platby: vánoční odměna a příspěvek na dovolenou
  • Ochrana před výpovědí podle § 15 zákona o ochraně matek se prodlužuje na dobu trvání nároku na přídavek na péči o dítě upraveného spolkovým zákonem.