Entsendeplattform

Žagarska industrija / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivnih pogodbah za 3,45 %
  • Dejanske plače: povišanje za 3,25 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: € 11,18
  • Kvalificirana dela: od 11,48 € do 12,79 €
  • Visokokvalificirana dela: od 12,79 € do 13,52 €


Nadomestilo za vajence
Žagarska industrija
v 1. letu vajeništva: 4,60 €
v 2. letu vajeništva: 6,90 €
v 3. letu vajeništva: 9,20 €
v 4. letu vajeništva: 10,35 €


Dodatki
npr. dodatek za nočno delo in pri dvoizmenskem delu za nočne ure


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 9 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 9 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca v veljavnem delovnem razmerju predloženi v pisni ali ustni obliki v roku 4 mesecev, po zaključku delovnega razmerja pa morajo biti zahtevki glede plače predloženi v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Neuspešno predloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati, če v 18 mesecih od prvega uveljavljanja ni začet sodni postopek.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izredna plačila: regres in božičnica.
  • Varstvo pred odpovedjo v skladu s 15. členom avstrijskega zakona o materinskem varstvu (MSchG) velja za zvezno določeno trajanje zahtevkov za dodatek za nego otroka.

Weiterempfehlen