Entsendeplattform

Piliarsky priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych platov kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 2,1 %
  • Skutočná výška platov: Zvýšenie o 2,0 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: 11,60 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 11,90 € do 13,26 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 13,26 € do 14,03 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 4,77 €
v 2. ročníku: 7,16 €
v 3. ročníku: 9,54 €
v 4. ročníku: 10,74 €


Príplatky
napr. nočné príplatky v dvojzmennej prevádzke za nočné hodiny


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 9 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 9 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi v platnom pracovnom pomere musia byť ústne alebo písomne uplatnené do 4 mesiacov, zmluvné mzdové nároky po ukončení pracovného pomeru do 3 mesiacov, pretože inak vaše pohľadávky zaniknú! Neúspešne uplatnené pohľadávky prepadajú, ak neboli súdne vyžiadané do 18 mesiacov od prvého uplatnenia.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Špeciálne príplatky: Dovolenkový a vianočný bonus.
  • Ochrana pred prepúšťaním § 15 Zákona o ochrane matky sa predlžuje na trvanie nároku na rodičovský príspevok stanoveného zákonom spolkovej krajiny.

Weiterempfehlen