Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft vida


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2023


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 8,50 %, vsaj € 200,00
  • Povišanje dodatkov za 8,50 %


Minimalna plača
  • Poklicni vozniki brez zaključenega usposabljanja: € 589,20 bruto na teden
  • Poklicni vozniki z opravljenim poklicnim izpitom: € 593,20 bruto na teden (v prvem letu delovne dobe)


Nadomestila/dodatki
Dodatek za posebne pogoje dela, dodatek za izmensko delo, dodatek za delo v umazanem okolju


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %
Nočne ure od 00.00 do 5.00: dodatek 100 %


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:

> 1 mesec delovne dobe 1 teden
> 1 leto delovne dobe 2 tedna
> 5 let delovne dobe 3 tedni
> 10 let delovne dobe 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevke je treba v
3 mesecih
od zapadlosti predložiti
priporočeno
.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Jubilejna nagrada po 20 letih delovne dobe