Entsendeplattform

Prywatne firmy autobusowe / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy vida


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2024


Rezultaty ostatnich negocjacji


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Kierowcy autobusów którzy nie ukończyli nauki zawodu: € 640,40 brutto tygodniowo
  • Kierowcy autobusów z egzaminem ukończenia nauki zawodu: € 644,80 brutto tygodniowo (w pierwszym roku pracy w zakładzie)


Dodatki/dopłaty
Dodatek za uciążliwe warunki, pracę na zmiany, brudną pracę


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%
Godziny nocne od godz. 24 do 5 rano: dodatek w wysokości 100%


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
> 1 miesiąca stażu pracy w zakładzie 1 tydzień
> 1 rok stażu pracy w zakładzie 2 tygodnie
> 5 lat stażu pracy w zakładzie 3 tygodnie
> 10 lat stażu pracy w zakładzie 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczeń należy dochodzić w przeciągu
3 miesięcy
od chwili ich wymagalności
listem poleconym
.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Premie jubileuszowe po 20 latach pracy