Entsendeplattform

Brukarz / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 3,35 %
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe)


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 12,14 € do 13,08 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 13,21 € do 14,05 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 15,28 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 6,11 €
w 2. roku nauki: 9,17 €
w 3. roku nauki: 12,22 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od natychmiastowego do 3 tygodni
  • przez pracodawcę: od natychmiastowego do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
np.
  • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
  • Wypłaty dodatkowe: dodatek bożonarodzeniowy
  • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG

Weiterempfehlen