Entsendeplattform

Brukarz / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac minimalnych o 4,0 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od 13,26 € do 14,29 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 14,44 € do 15,35 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 16,69 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 6,68 €
w 2. roku nauki: 10,01 €
w 3. roku nauki: 13,35 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • przez pracownika
  : od 1 tygodnia do 4 tygodni
 • przez pracodawcę
  : od 1 tygodnia do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
np.
 • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
 • Wypłaty dodatkowe: dodatek bożonarodzeniowy
 • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG