Entsendeplattform

Osztrák Szövetségi Vasutak / Kurzübersicht

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: vida szakszervezet


Fizikai/szellemi dolgozók
Fizikai/szellemi dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria


Érvényesség kezdete
2015. július 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
  • A kollektív szerződés szerinti fizetések megemelése 1,9%-kal, de legalább 55,00 €-val
  • A meglévő fizetések megemelése 1,9%-kal, de legalább 55,00 €-val
  • Az béren kívüli juttatások megemelése 1,9%-kal


Minimálbér/bérminimum
A 2003. december 31-e előtt a vasúthoz felvett alkalmazottak esetében az Általános Szerződéses Feltételek (AVB) rendelkezései érvényesek. A minimálbér a fizetési kategóriába való besoroláson alapul, az úgynevezett „sorszám-elv” alapján (kb. 500 sorszám létezik).
A 2004 és 2010 között a vasúthoz felvett alkalmazottak esetében a Szolgálati és Fizetési Szabályzat (Dienst- und Besoldungsordnung, DBO) rendelkezései érvényesek, és a minimálbér itt is a fizetési kategóriához a „sorszám-elv” alapján (kb. 30 sorszám létezik) való besoroláson alapul.
A 2011 után felvett alkalmazottakra a vasúti társaságok kollektív szerződése (KollV EU) vonatkozik. A minimálfizetés a 10 bérkategóriába való besoroláson alapul.
Minimálfizetés 2011 után felvett alkalmazottaknál
  • 40 órás rendes munkaidő: € 1 614,02
  • 38,5 órás rendes munkaidő: € 1 563,16


Szakmunkástanulói ellentételezés
Az ÖBB-nél 21 szakmunkástanulói képzés végezhető, így az ellentételezés mértéke a választott szakmától függ.


Pótlékok/juttatások
Családi pótlék, szolgálati pótlék, pozíció utáni pótlék


Munkaidő
A rendes heti munkaidő 38,5 óra (de átmeneti rendelkezés AVB-alkalmazottak esetében: választhatnak a 40 órás vagy a 38,5 órás munkahét között).
Túlórapótlék: általában 50%, bizonyos időszakokban 100%, illetve 200%.


Felmondási határidők
AVB-alkalmazottak esetében (amennyiben nincs felmondhatatlan munkaviszonyuk):
Mind munkaadók, mind munkavállalók esetén:
kevesebb mint 2 éves munkaviszony esetén 6 hét
több mint 2 év, de kevesebb mint 5 év esetén 2 hónap
több mint 5 év, de kevesebb mint 15 év esetén 3 hónap
több mint 15 év, de kevesebb mint 25 év esetén 4 hónap
több mint 25 év esetén 5 hónap
DBO-, valamint KollV EU alkalmazottak esetében:
Mind a munkaadói, mind a munkavállalói felmondásra a DBO 38. §-a, illetve a vasúti társaságok kollektív szerződésének 34. §-a (amely túlnyomórészt a szellemi dolgozókról szóló törvény 20. §-án alapul) érvényes.


Figyelem: Igények elévülése
AVB: 3 éves törvényi elévülési határidő.
DBO/KollV-EU: A fennálló munkaviszonyból eredő igényeket 9 hónapon belül írásban érvényesíteni kell; a munkaviszony felbontása utáni igényeket 3 hónapon belül érvényesíteni kell (kivéve a végkielégítést, amelyre 3 éves elévülési határidő vonatkozik).


További szociálpolitikai eredmények
  • AVB: Különjuttatások negyedévente
  • DBO/KollV-EU: Az 1. félévben az esedékesség napja június 10., a 2. félév esetében pedig december 10.