Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2024


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 8,0 % - 8,3 %
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 8,0 %
  • Klauzula uprzywilejowania dotycząca zachowania nadpłaty


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od € 1922,17 do € 2164,32
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2297,92 do € 2596,85


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 1171,80
w 2. roku nauki: € 1288,98
w 3. roku nauki: € 1663,96
w 4. roku nauki: € 1757,70


Dodatki/dopłaty
Dodatki za staż pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni
Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
  • Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić w przeciągu 5 miesięcy od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe