Entsendeplattform

Obróbka uszlachetniająca owoców i warzyw oraz przemysł zamrażalniczy / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.12.2018


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy we wszystkich kategoriach 3,0%
  • Podwyżka dodatku stażowego we wszystkich kategoriach 2,20% - 5,30%
  • Klauzula uprzywilejowania dotycząca zachowania nadpłaty
  • Podwyżka dodatków prowiantowych oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu
  • Gratyfikacja bożonarodzeniowa obliczana na podstawie wyższej płacy


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od € 1536,40 do € 1725,11
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 1840,34 do € 2089,17


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 780,10
w 2. roku nauki: € 1000,00
w 3. roku nauki: € 1329,40
w 4. roku nauki: € 1396,00


Dodatki/dopłaty
Dodatki za staż pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni
Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
  • Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić w przeciągu 5 miesięcy od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe

Weiterempfehlen