Entsendeplattform

Industrija predelave in zamrzovanja sadja in zelenjave / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,7 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 2,7 %
  • Ohranitev ugodnejše določbe


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.667,33 € do 1.805,47 €
  • Kvalificirana dela: od 1.859,90 € do 2.173,65 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 803,11 €
v 2. letu vajeništva: 1.037,27 €
v 3. letu vajeništva: 1.271,43 €


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delovno dobo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % oz. 150 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
do 6 mesecev 1 teden
do 5 let 2 tedna
več kot 5 let 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Vsi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi
v 3 mesecih
po njihovem nastanku oziroma seznanitvi z njimi, v nasprotnem primeru zahtevka ni več mogoče uveljavljati.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek regresa