Entsendeplattform

Przemysł młynowy / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.08.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka pensji minimalnych wynikających ze stosunku układu zbiorowego pracy o 2,6%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 3,0%
 • Utrzymanie nadpłat


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od € 1553,36 do € 1856,03
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2383,40 do € 2620,40
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 3122,12 € do 4714,98 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Tabela I Tabela II
w 1. roku nauki: € 632,35 € 846,27
w 2. roku nauki: € 847,82 € 1136,88
w 3. roku nauki: € 1147,80 € 1414,12
w 4. roku nauki: € 1551,99 € 1643,72

Tabela II ma zastosowanie dla uczących się zawodu, których nauka zawodu rozpoczyna się po 1 listopada 1990 po ukończeniu 18. roku życia lub po zdaniu egzaminu dojrzałości.


Dodatki/dopłaty
Dodatki za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100% przy zastosowaniu podzielnika wynagrodzenia podstawowego 1/142,5.


Okresy wypowiedzenia
Obowiązują okresy wypowiedzenia określone w § 20 ustawy AngG
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy

Przez pracownika: 1 miesiąc, Uwaga: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
 • Przedłożenie dokumentów o poprzednich stosunkach zatrudnienia w celu uznania wcześniejszych okresów zatrudnienia – roszczenie przepada po 2 miesiącach
 • Roszczeń o wynagrodzenie za nadgodziny należy dochodzić w przeciągu 4 miesięcy.
 • Roszczenia o kilometrówkę mogą przepaść po 2 miesiącach
 • Roszczeń o rekompensatę za koszty rozłąki należy dochodzić w przeciągu 3 miesięcy.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Zaliczenie okresów przerw w zatrudnieniu z powodu rodzicielstwa w wymiarze 10 miesięcy na każde dziecko dla celów awansu w tabeli wynagrodzeń
 • 6-miesięczny okres zobowiązania do zatrzymania uczniów zawodu po ukończeniu nauki
 • Nagroda jubileuszowa (świadczenie jubileuszowe)
 • Rzeczywista skuteczność podwyżek co dwa lata
 • Wypłata specjalna: gratyfikacja bożonarodzeniowa i dopłata do urlopu
 • Zapłata wyższych rekompensat za koszty podróży