Entsendeplattform

Branża metalowa / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft GPA)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka pensji na mocy zbiorowego układu pracy o 3,45%
 • Podwyżka obowiązujących aktualnie pensji o 3,0%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 3,45%
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 3,45%
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 2,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od € 1574,25 do 1769,10 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2212,44 do 2775,36 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3498,80 do 4936,40 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 666,31
w 2. roku nauki: € 859,75
w 3. roku nauki: € 1047,82
w 4. roku nauki: € 1423,96


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę w nocy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi
38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:

przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy

Przez pracownika:
1 miesiąc,
Uwaga
: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w przeciągu 6 miesięcy
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
 • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
 • Postanowienie all-in