Entsendeplattform

Branża metalowa / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka pensji na mocy zbiorowego układu pracy o 2,4%
 • Podwyżka obowiązujących aktualnie pensji o 2,4%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,4%
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 2,4%
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 2,4%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od € 1500,00 do 1685,66 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2108,09 do 2644,46 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3333,78 do 4703,57 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 634,88
w 2. roku nauki: € 819,20
w 3. roku nauki: € 998,40
w 4. roku nauki: € 1356,80


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę w nocy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy

Przez pracownika: 1 miesiąc, Uwaga: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w przeciągu 6 miesięcy!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
 • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
 • Postanowienie all-in

Weiterempfehlen