Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2024


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: 12,71 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 13,23 € do 14,21 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 14,37 € do 15,79 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 845,00 €
v 2. ročníku: 1 015,00 €
v 3. ročníku: 1 275,00 €
v 4. ročníku: 1 545,00 €


Príplatky
Rôzne príplatky za záťaže (napr. sťažené podmienky)


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 6 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky
uplatnené do 8 týždňov
!
Po ukončení pracovného pomeru musia byť všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi písomne uplatnené
do 3 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 6 mesiacov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Preplatenie diét pri vonkajších prácach
  • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu