Entsendeplattform

Malarze / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac minimalnych o 2,9%
 • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe)


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: 10,13 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 10,53 € do 11,31 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 11,44 € do 12,58 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 657,20 €
w 2. roku nauki: 795,00 €
w 3. roku nauki: 1007,00 €
w 4. roku nauki: 1219,00 €


Dodatki
Różne dodatki za uciążliwość (np. dodatki za pracę w uciążliwych warunkach)


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • Przez pracownika/pracodawcę:
  • w każdej chwili
  • na koniec tygodnia kalendarzowego
  • do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w przeciągu 6 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 8 tygodni wnieść pozew do sądu!
Po rozwiązaniu stosunku pracy wszelkich roszczeń przeciwko pracodawcy wynikających ze stosunku pracy należy dochodzić w formie pisemnej w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 6 miesięcy wnieść pozew do sądu!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
 • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego

Weiterempfehlen