Entsendeplattform

Malíři / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 9,8 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 11,80 €
  • Kvalifikované činnosti: od 12,28 € do 13,19 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 13,34 € do 14,66 €


Odměna učňů
1. rok učení: 780,00 €
2. rok učení: 940,00 €
3. rok učení: 1 180,00 €
4. rok učení: 1 430,00 €


Příplatky
Různé příplatky za zátěž (např. příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí)


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
Zaměstnanec/zaměstnavatel: od 1 týdne do 4 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny
do šesti měsíců
, protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky
do osmi týdnů uplatněny soudní cestou
!
Po zrušení pracovního poměru musí být veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli uplatněny písemně
do tří měsíců
, protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do šesti měsíců uplatněny soudní cestou!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Platba cestovních náhrad při práci v zahraničí
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou