Entsendeplattform

Drobna działalność transportowa / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: vida


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac godzinowych na mocy układu zbiorowego pracy o 1,75%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Płaca minimalna: € 1532,78


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
Dodatek za nadgodziny: 50%


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
do 1 roku 1 tydzień
do 5 lat 2 tygodnie
ponad 5 lat 3 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy na piśmie w przeciągu 3 miesięcy!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego