Entsendeplattform

Tesaři / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd a sazeb odměn učňů podle kolektivní smlouvy o 2,1 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 12,64 € až 14,01 €
  • Kvalifikované činnosti: od 14,50 € do 14,95 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 15,54 € až 16,82 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 4,40 €
ve 2. roce učení: 5,90 €
ve 3. roce učení: 8,80 €
ve 4. roce učení: 11,70 €


Příplatky
Různé příplatky za práci ve znečištěném prostředí, příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikové příplatky u určitých činností.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: kdykoli až 4 týdny, vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního týdne
  • Zaměstnavatel: kdykoli až 4 týdny, vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního týdne


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny do šesti měsíců, protože jinak zanikají! Po ukončení pracovního poměru musí být všechny nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli uplatněny (i soudní cestou) zásadně do tří měsíců, protože jinak zaniknou! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do tří měsíců uplatněny soudní cestou!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Úhrada nákladů spojených s přeložením na jiné pracoviště v místě jiném než bydliště
  • Zvláštní výplata vánoční odměny
  • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG)