Entsendeplattform

Fazekasok, hidegburkolók és keramikusok / Kurzübersicht

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: Építő- és Faipari Szakszervezet


Fizikai/szellemi dolgozók
Fizikai dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria (kivéve Karintiát)


Érvényesség kezdete
2020. május 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
  • A minimálbérek megemelése 2,15%-kal
  • Mostani bérek: A túlfizetés fenntartása (párhuzamos eltolás), kivéve keramikusok


Minimálbér/bérminimum
  • Egyszerű tevékenységek: 9,08 € – 11,94 €
  • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 9,61 € – 13,33 €
  • Kimagasló szakképesítést igénylő tevékenységek: 11,18 € – 14,04 €


Szakmunkástanulói ellentételezés
Fazekasok, hidegburkolók
az 1. tanévben: 3,87 €
a 2. tanévben: 5,16 €
a 3. tanévben: 6,29 €
a 4. tanévben: 7,65 €

Keramikusok
az 1. tanévben: 3,08 €
a 2. tanévben: 3,94 €
a 3. tanévben: 4,69 €


Munkaidő
A rendes heti munkaidő 39 óra.
Túlórapótlék: általában 50%, bizonyos időszakokban 100%.


Felmondási határidők
A felmondási határidők a munkavállaló munkaviszonyának hosszához igazodnak:
  • Munkavállaló: min. 1 hét, legfeljebb 3 hét
  • Munkaadó: min. 1 hét, legfeljebb 3 hét


Figyelem: Igények elévülése
Vegye figyelembe, hogy a munkaadóval szembeni, munkaviszonyból származó valamennyi igényét alapvetően 6 hónapon belül érvényesítenie kell, ellenkező esetben igényei elévülnek! A munkaadó általi elutasítás esetén az igények érvényesítése miatti keresetet 8 héten belül be kell nyújtani!
A munkaviszony megszűnése után a munkaadóval szembeni, a munkaviszonyból származó valamennyi igényét alapvetően 6 hónapon belül érvényesítenie, illetve és bírósági úton érvényesítenie kell!


További szociálpolitikai eredmények
Például:
  • Napidíj fizetése szolgálati utak esetén
  • Karácsonyi jutalom és üdülési támogatás
  • Figyelem: Az építőipari dolgozók szabadságolásáról és végkielégítéséről szóló törvény (BUAG) alkalmazandó (kivéve a keramikusokat)

Weiterempfehlen