Entsendeplattform

Dejavnost tovornega prometa / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft vida


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 3,0 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 3,0 %
  • Povišanje dodatkov za 3,0 %


Minimalna plača
Npr.
  • Nekvalificirani delavci, vozniki motornih vozil do 3,5 t: € 1.553,54
  • Vozniki motornih vozil za vlačilce za polpriklopnik: € 1.629,66
  • Vozniki motornih vozil za nevarno blago: € 1.669,45
  • Vozniki motornih vozil z zaključenim usposabljanjem za vlačilce za polpriklopnik: € 1.719,62
  • Vozniki motornih vozil za oskrbo bencinskih servisov: € 1.759,41


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 662,41
v 2. letu vajeništva: € 939,55
v 3. letu vajeništva: € 1.243,70
v 4. letu vajeništva (dvojno vajeništvo): € 1.419,44


Nadomestila/dodatki
Dodatek za nočno nadurno delo od 20.00 do 5.00 100 %
Dnevnica znotraj države: € 26,40 na koledarski dan
Nadomestilo za nočitev: € 15,00
Dodatek za posebne pogoje dela pri prevozu pohištva: € 5,70 na dan dela
Dodatek za posebne pogoje dela pri ravnanju z odpadki: € 15,56 na dan dela
Dodatek za delo v umazanem okolju: 10 % trenutne plače po kolektivni pogodbi


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: 50 %, dodatek za nočno nadurno delo od 20.00 do 5.00 100 %


Odpovedni roki
Delovna doba do enega leta 1 teden
Delovna doba do petih let 2 tedna
Delovna doba nad pet let 3 tedni


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Izvajalci storitve morajo zahtevke v pisni obliki predložiti delodajalcu v treh mesecih po zapadlosti.


Druge prednosti na področju socialne politike
Stroške vozovnice krije delodajalec.
Stroške tečaja zakonsko predpisanega nadaljnjega usposabljanja za voznike mora prav tako kriti delodajalec.

Weiterempfehlen