Entsendeplattform

Branża transportu towarowego / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy vida


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji


Płaca minimalna/pensja minimalna
na przykład:
  • Robotnicy niewykwalifikowani, kierowcy do 3,5 t: € 1819,96
  • Kierowcy pojazdów z naczepami: € 1889,16
  • Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne: € 1958,36
  • Kierowcy pojazdów z naczepami z ukończoną nauką zawodu: € 2015,45
  • Kierowcy zaopatrujący stacje benzynowe: € 2062,16


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 776,78
w 2. roku nauki: € 1101,79
w 3. roku nauki: € 1458,45
w 4. roku nauki (nauka dwóch zawodów równocześnie): € 1664,55


Dodatki/dopłaty
Dodatek za nadgodziny w nocy
w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00
100%

Dieta krajowa: € 26,40 za dzień kalendarzowy
Ryczałt za nocowanie: € 15,00
Dodatek za uciążliwe warunki pracy przy transporcie mebli: € 6,68 za dzień pracy
Dodatek za uciążliwe warunki pracy w gospodarce odpadami: € 18,25 za dzień pracy
Dodatek za brudną pracę: 10% płacy określonej w układzie zbiorowym pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: 50%, dodatek za nadgodziny w nocy w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00 100%


Okresy wypowiedzenia
Staż pracy w zakładzie do jednego roku 1 tydzień
Staż pracy w zakładzie do pięciu lat 2 tygodnie
Staż pracy w zakładzie powyżej 5 lat 3 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczeń pracowniczych należy dochodzić od pracodawcy na piśmie
w przeciągu trzech miesięcy
po terminie ich wymagalności.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Koszty karty kierowcy musi ponosić pracodawca.
Koszty nakazanych ustawowo kursów dokształcających dla kierowców [ukończonych w Austrii] muszą być również ponoszone przez pracodawcę.