Entsendeplattform

Sklenárske práce / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,95%
  • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 10,55 € do 10,60 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 10,60 € do 11,52 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 11,77 € do 13,11 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 4,08 €
v 2. ročníku: 5,41 €
v 3. ročníku: 8,16 €
v 4. ročníku: 9,49 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: kedykoľvek až do 3 týždňov
  • Zamestnávateľ: kedykoľvek až do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 3 mesiacov (pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 3 mesiacov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Špeciálny príplatok: Vianočný a dovolenkový bonus

Weiterempfehlen