Entsendeplattform

Sklářský průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 2,1 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 10,77 € do € 10,82 €
  • Kvalifikované činnosti: od 10,82 do € 11,76 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 12,02 € do 13,39 €


Odměna učňů
1. rok učení: 4,20 €
2. rok učení: 5,55 €
3. rok učení: 8,35 €
4. rok učení: 9,70 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 4 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 1 týdne do 4 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny písemně do tří měsíců (pozor: výjimky!), protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do tří měsíců uplatněny soudní cestou!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • zvláštní výplata: vánoční odměna a příspěvek na dovolenou