Entsendeplattform

Działalność mleczarni i serowarni / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płac oraz pensji w ramach zbiorowych układów pracy o 1,5%
  • Podwyżka dodatków za staż pracy o 1,5%
  • Podwyżka dodatków prowiantowych o 1,5%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 1,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od € 1868,93 do € 2155,95
  • Czynności wymagające kwalifikacji: € 2265,88


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 754,59
w 2. roku nauki: € 970,18
w 3. i 4. roku nauki: € 1401,37


Dodatki/dopłaty
Dodatki za staż pracy, za brudną pracę, za pracę w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych, dodatki dla liderów partii produkcyjnej/brygadzistów, dodatki za wykonywanie określonych czynności


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 2 tygodnie
ponad 5 lat 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczeń należy dochodzić w przeciągu 3 miesięcy od ich powstania!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe

Weiterempfehlen