Entsendeplattform

Elektrotechnický a elektronický průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 5 %
 • Zvýšení skutečných mezd o 4,8 – 6,7 %
 • Zvýšení odměny učňů o Ø 8,6 %
 • Zvýšení příplatků o 4,8 %
 • Zvýšení náhrad výdajů spojených s výkonem zaměstnání o 3,5 %


Minimální mzda / minimální plat
€ 2 037,00
(základní stupeň zaměstnanecké skupiny A)


Odměna učňů
I II
v 1. roce učení: € 1 000,00 € 1 250,00
ve 2. roce učení: € 1 250,00 € 1 625,00
ve 3. roce učení: € 1 500,00 € 1 875,00
ve 4. roce učení: € 1 950,00 € 2 071,88


Příplatky
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí, rizika a práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek za práci na směny (2. a 3. směna), montážní příplatek apod.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty
podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • Zaměstnanec
  : od 1 týdne do 6 týdnů
 • Zaměstnavatel
  : od 6 týdnů do 5 měsíců


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že určité nároky z pracovního poměru (např. náhrady za vícepráce a přesčasové hodiny, jakož i jisté příplatky a přirážky) vůči zaměstnavateli/zaměstnavatelce musí být uplatněny písemně
do 6 měsíců
(pozor: výjimky!), protože jinak
zanikají
!


Další vymoženosti sociální politiky
Zápočet rodičovské dovolené, studijní volno, služební postup, příspěvek při životním výročí.