Entsendeplattform

Spracovanie a úprava železa a kovu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 11. 2021


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie skutočnej výšky miezd o 3,0 %
 • Zvýšenie minimálnych miezd podľa kolektívnych zmlúv o 3,55 %
 • Zvýšenie prídavkov podľa kolektívnych zmlúv o 3,0 %
 • Zvýšenie náhrad výdavkov o 2,5 %
 • Zvýšenie vnútropodnikových prídavkov o 3,55 %
 • Zvýšenie odmien učňov priemerne o Ø 5,56 %


Minimálna mzda
 • BG A (nevyučení zamestnanci) € 2 089,87
 • BG B (zaučení zamestnanci) € 2 089,87
 • BG D (odborní zamestnanci) € 2 398,29


Odmeny učňov
1. ročník € 800,00
2. ročník € 1 000,00
3. ročník € 1 325,00
4. ročník € 1 750,00


Prídavky
Príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí, za sťažené podmienky, nočné príplatky, príplatky za zmenu (2. a 3. zmena), príplatky za montáže


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota
sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec
  : od 1 týždňa až do 6 týždňov
 • Zamestnávateľ
  : od 6 týždňov až do 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že určité pohľadávky vychádzajúce z pracovného pomeru (napr. odmeny za nadčasy, náhrady výdavkov za cestovné, ako aj určité príplatky a prídavky) musia byť voči zamestnávateľovi ústne alebo písomne uplatnené
do 6 mesiacov
(pozor: výnimka!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú
!


Ostatné sociálnopolitické výhody
napr.
 • započítanie rodičovských dovoleniek
 • zvyšovanie platu
 • odmena k pracovnému výročiu
 • Možnosť voľného času