Entsendeplattform

Przemysł produkcji i obróbki żelaza i metali / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka aktualnych płac o 8,5%
 • Podwyżka płac minimalnych wynikających ze stosunku układu zbiorowego pracy o 10,0%
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 8,5%
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 8,5%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o
  • 100,00 € (w 1. roku nauki)
  • 8,5% (w 2. roku nauki)
  • 8,5% (w 3. roku nauki)
  • 8,5% (w 4. roku nauki)


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Grupa zaszeregowania BG A (pracownicy niewykwalifikowani): € 2.426,23
 • Grupa zaszeregowania BG B (pracownicy przyuczeni): € 2.426,23
 • Grupa zaszeregowania BG D (pracownicy wykwalifikowani): € 2.784,29


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
1. rok nauki € 1000,00
2. rok nauki € 1182,65
3. rok nauki € 1546,13
4. rok nauki € 2028,95


Dodatki
Dodatek za brudną pracę, dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych, dodatek za pracę w nocy, dodatek z pracę na zmiany (2. i 3. zmiana), dodatek montażowy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia
w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • przez pracownika
  : od 1 tygodnia do 6 tygodni
 • przez pracodawcę
  : od 6 tygodni do 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że pewnych roszczeń ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia za nadgodziny, zwrot wydatków poniesionych w czasie podróży, a także pewne dodatki i dopłaty) należy dochodzić od pracodawcy w formie ustnej lub pisemnej
w przeciągu 6 miesięcy
(Uwaga: są wyjątki!), gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
 • Zaliczanie przerw w zatrudnieniu z powodu rodzicielstwa
 • System awansu w tabeli wynagrodzeń
 • Nagroda jubileuszowa
 • Opcja wolnego czasu