Entsendeplattform

Krovci / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 3,35 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 10,94 €
  • Kvalificirana dela: od 11,80 do € 12,83 €
  • Visokokvalificirana dela: od 14,25 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 5,19 €
v 2. letu vajeništva: 6,48 €
v 3. letu vajeništva: 7,78 €
v 4. letu vajeništva: 9,05 €


Dodatki
Različni dodatki za obremenitve glede na poklicno skupino in zvezno deželo (npr. dodatek na delo v umazanem okolju, dodatek za posebne pogoje dela)


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od kadar koli do 3 tedne
  • Delodajalci: od kadar koli do 3 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Plačilo odpravnine
  • Izredno plačilo božičnice
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)

Weiterempfehlen