Entsendeplattform

Działalność dekarska / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2018


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,50%
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe)


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 1918,44 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2103,50 bis 2266,22 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 2337,41 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 837,33 €
w 2. roku nauki: 1045,82 €
w 3. roku nauki: 1256,00 €
w 4. roku nauki: 1461,09 €


Dodatki
Różne dodatki za uciążliwości w zależności od grupy zawodowej i kraju związkowego (np. dodatek za brudną pracę, dodatki za pracę w uciążliwych warunkach)


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od natychmiastowego do 3 tygodni
  • przez pracodawcę: od natychmiastowego do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
np.:
  • wypłata świadczenia rozłąkowego
  • wypłata dodatku bożonarodzeniowego
  • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG

Weiterempfehlen