Entsendeplattform

Spolkové lesníctvo / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie mesačnej mzdy vo všetkých kategóriách o 2,9 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 2,9 %
  • 130,00 € Corona-Bonus


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 808,30 € do 2 432,28 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 893,74 € do 3 355,19 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 3 504,09 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 868,35 €
v druhom ročníku: 1 124,09 €
v treťom ročníku: 1 571,90 €

Špeciálne podmienky pre učňov iSd § 80 LF-DG


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:

pred ukončením 1. služobného roka 14 dní
po ukončení 1. služobného roka 1 mesiac
po ukončení 5. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 3 mesiace


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 6 mesiacov
!


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálne príplatky vo výške 50 % základu výpočtu na kalendárny štvrťrok
  • 24. a 31. december sú dni pracovného pokoja