Entsendeplattform

Leśniczy federalni / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac miesięcznych we wszystkich kategoriach o 8,0%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 8,0% + 100 €


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 2052,96 € do 2626,86 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 3125,24 € do 3623,61 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 3784,42 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 1037,82 €
w 2. roku nauki: 1314,02 €
w 3. roku nauki: 1797,65 €
Specjalne przepisy dla uczących się zawodu w rozumieniu § 80 ustawy LF-DG


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
przed końcem 1. roku pracy 14 dni
po upływie 1 roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5 lat pracy 2 miesiące
po upływie 15 lat pracy 3 miesiące


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w przeciągu 6 miesięcy
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty specjalne w wysokości 50% podstawy wymiaru za kwartał kalendarzowy
  • 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy