Entsendeplattform

Szövetségi erdészetek DV 1997 / Kurzübersicht

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: Közszolgálati Szakszervezet


Fizikai/szellemi dolgozók
Szellemi dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria


Érvényesség kezdete
2021. január 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
  • A fizetések megemelése 1,5%-kal
  • A pótlékok megemelése 1,5%-kal


Minimálbér/bérminimum
  • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 1 596,45 € – 3 468,30 €
  • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 3 954,29 € – 6 672,59 €


Szakmunkástanulói ellentételezés
az 1. tanévben: 636,22 €
a 2. tanévben: 848,29 €
a 3. tanévben: 1.036,06 €


Pótlékok
Irodavezetői vagy vezető/vezetőhelyettesi pótlékok


Munkaidő
A rendes heti munkaidő 40 óra. Bizonyos csoportok esetében az a szövetségi erdők szolgálati rendjének 14. §-ához igazodik (a szükséges munkaidő a szolgálat természetéből fakad)
Túlórák: 50%-os pótlék; éjszaka 100%-os pótlék; vasárnapi és ünnepnapi javadalmazás: a 8. óráig 100%-os pótlék, a 9. órától 200%-os pótlék


Felmondási határidők
Alapvetően a mindenkori naptári negyedév lejártával
1. és 2. szolgálati év: 6 hét
2 teljes szolgálati év után: 2 hónap
5 teljes szolgálati év után: 3 hónap
15 teljes szolgálati év után: 4 hónap
25 teljes szolgálati év után: 5 hónap


Figyelem: Igények elévülése
A szolgálati szerződés tartalmazhat olyan záradékokat, amelyek úgy rendelkeznek, hogy az igényei elévülhetnek, ha azokat nem érvényesíti egy adott határidőn belül a munkaadóval szemben!


További szociálpolitikai eredmények
  • Rendkívüli szabadság