Entsendeplattform

Izdelovalci fontan, gradbeniki za postavljanje temeljev in globoko vrtanje / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 4,0 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od € 12,76 do € 14,06
  • Kvalificirana dela: € 15,10
  • Visokokvalificirana dela: od € 16,64 do € 17,26


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 6,04
v 2. letu vajeništva: € 9,06
v 3. letu vajeništva: € 12,08


Dodatki
Različni dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost za določena dela.


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 3 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 3 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v
v roku 3 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba
sodno uveljavljati
v roku 3 mesecev!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Izredno plačilo božičnice
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)