Entsendeplattform

Studniar, staviteľ a vŕtač / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 9,8 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 14,01 € do 15,44 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 16,58 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 18,27 € do 18,95 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 6,63 €
v 2. ročníku: 9,95 €
v 3. ročníku: 13,26 €


Príplatky
Rôzne príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí a za sťažené podmienky v prípade určitých činností.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 3 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!
Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky
uplatnené
do 3 mesiacov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
  • Preplatenie diét pri vonkajších prácach
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
  • Pozor: platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)