Entsendeplattform

Studniar, staviteľ a vŕtač / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,1 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 12,27 € do 13,52 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 14,52 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 16,00 € do 16,60 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 5,81 €
v 2. ročníku: 8,71 €
v 3. ročníku: 11,62 €


Príplatky
Rôzne príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí a za sťažené podmienky v prípade určitých činností.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 3 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 3 mesiacov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
  • Preplatenie diét pri vonkajších prácach
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
  • Pozor: platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)