Entsendeplattform

Studniarze, przedsiębiorcy z branży budownictwa ziemnego i wierceń głębokich / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 9,8 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 14,01 € do 15,44 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 16,58 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 18,27 € do 18,95 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 6,63 €
w 2. roku nauki: 9,95 €
w 3. roku nauki: 13,26 €


Dodatki
Różne dodatki za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia do 3 tygodni
  • przez pracodawcę: od 1 tygodnia do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 3 miesięcy
wnieść pozew do sądu
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
np.:
  • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
  • wypłata dodatku bożonarodzeniowego
  • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG