Entsendeplattform

Studnaři, pracovníci provádějící základové stavby a hloubkové vrty / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 9,8 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 14,01 € do 15,44 €
  • Kvalifikované činnosti: 16,58 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 18,27 € do 18,95 €


Odměna učňů
1. rok učení: 6,63 €
2. rok učení: 9,95 €
3. rok učení: 13,26 €


Příplatky
Různé příplatky za práci ve znečištěném prostředí, příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikové příplatky u určitých činností.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 3 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 1 týdne do 3 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny
do tří měsíců
, protože jinak
zanikají!
V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do tří měsíců
uplatněny soudní cestou
!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Platba cestovních náhrad při práci v zahraničí
  • Zvláštní výplata vánoční odměny
  • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG)